Emiterea duplicatului permisului de conducere disponibilă și online

Emiterea duplicatului permisului de conducere disponibilă și online

 Începând cu luna iunie 2024, cetățenii care și-au pierdut permisul de conducere sau cărora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat direct prin intermediul serviciului online disponibil pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro , eliminând necesitatea prezenței fizice la ghișeu.

Pentru emiterea online a duplicatului permisului de conducere, cetățenii vor trebui să urmeze următorii pași:

  1. să dețină cont de utilizator pe site-ul https://dgpci.mai.gov.ro ;
  2. să transmită prin intermediul aplicației informatice următoarele documente:

– cererea solicitantului completată și semnată, bifând rubrica aferentă emiterii duplicatului permisului de conducere și completând în mod corespunzător motivul solicitării;

– actul de identitate, în termenul de valabilitate, în copie;

  1. să achite contravaloarea permisului de conducere (89 lei) prin intermediul procesatorului de plăți disponibil pe site.

Crearea conturilor de utilizator implică prezentarea solicitantului, o singură dată, pentru identificare la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară, în baza următoarelor documente/informații:

– act de identitate, în original pentru persoane fizice și pentru delegatul persoanei juridice,

– adresa de e-mail validă,

– certificat de înregistrare/cod fiscal în copie și delegație pentru reprezentantul persoanei juridice.

Instituția Prefectului Județul Harghita