Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

Misiunea Instituției Prefectului Județul Harghita

Instituţia Prefectului Județul Harghita garantează: respectarea Constituției și a legilor la nivel local, ordinea și securitatea socială, promovează interesul național, având la bază politicile guvernamentale, aspirațiile și interesele legitime ale cetățenilor.

Instituția Prefectului  asigură: realizarea și implementarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, coordonarea şi conducerea eficientă a serviciilor publice deconcentrate, menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, sprijin autorităţilor publice locale în vederea absorbţiei fondurilor structurale, gestionarea situaţiilor de urgenţă, eliberarea paşapoartelor simple, eliberarea permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, eliberarea apostilei.

Principiile după care Instituția Prefectului își ghidează activitatea sunt: legalitate, respectul, echidistanța, transparența și implicare pozitivă în viața comunității.

Instituția Prefectului este un partener de bună credință al celorlalte instituții ale statului, al societății civile, al mediului de afaceri, al fiecărui cetățean care își dorește dezvoltarea județului și o viață mai bună și mai sigură pentru locuitorii săi.