Alte activități

 Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul Instituţiei Prefectului – Județul Harghita