Protecția datelor cu caracter personal

Responsabil cu protecția datelor personale al Instituției Prefectului – Județul Harghita

Tel.: 0266/371.114

Fax: 0266/371.114

Mobil: 0740/55.75.60

E-mail: office@prefecturahr.ro

 

I. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal 

  • Nota de informare apostilă este disponibilă aici.
  • Nota de informare punct control acces este disponibilă aici
  • Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici
  • Nota de informare pentru încasarea și/sau restituirea de taxe ale serviciilor comunitare este disponibilă aici
  • Nota de informare alegeri este disponibilă aici
  • Nota de informare pentru concursurile de recrutare este disponibilă aici

 

II. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

  • Ghidul de exercitare a drepturilor este disponibil aici
  • Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  • Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
  • Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.

 

III. Legislație relevantă

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Tot în aplicarea protecției datelor s-a elaborat și aprobat Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În Monitorul Oficial nr. 503/15.06.2015 s-a publicat Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care a fost aplicabilă până la data apariției Regulamentului (UE) 2016/679.

Instituția care garantează respectarea prelucrării datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date și care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  informații legate de protecția datelor se regăsesc pe site-ul www.dataprotection.ro.