Buget

Bugetul pe surse financiare
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)
Anul 2022
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Anul 2022
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII