Carieră

Posturi scoase la concurs în Instituția Prefectului – Județul Harghita

IMPORTANT

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice: https://hub.mai.gov.ro

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul resurse umane și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita. Anunț publicat în data de 12 decembrie 2023.

Toate informațiile pot fi consultate la link-ul:

https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=550

Anunț concurs 15 ianuarie 2024.

 

 

ANUNȚ ANULARE concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul resurse umane și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita. Anunț publicat în data de 1 noiembrie 2023.

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul resurse umane și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita. Anunț publicat în data de 1 noiembrie 2023.

Toate informațiile pot fi consultate la link-ul: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=205

 

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul resurse umane și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita. Anunț publicat în data de 05 septembrie 2023.

 

Instituţia Prefectului- Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, în conformitate cu  prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru Funcția publică de execuţie  temporar vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior, anunț publicat în 22 iunie 2022.

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier de achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul achiziții publice  interne și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita. Anunț publicat în data de 9 iunie 2022.

Instituţia Prefectului- Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, în conformitate cu  prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru Funcția publică de execuţie  temporar vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior, anunț publicat în 25 mai 2022.

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier de achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul achiziții publice  interne și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul financiar contabil al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Instituția Prefectului – Județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Structura de Securitate al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita

 

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere de Şef serviciu, clasa I, gradul II, în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ al Instituției Prefectului Județul Harghita

 

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție de Consilier de achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ – Compartimentul achiziții publice  interne și informatic al Instituției Prefectului Județul Harghita

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare direct, un post de ofițer principal I (prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție) la Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte al judeţului Harghita. Anunțul poate fi consultat aici.

DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu sediul în municipul Bucureşti, şoseaua Pipera nr.49, sectorul 2, în conformitate  cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, pentru ocuparea pe durată nedeterminată 2 (două)  posturi vacante de referent debutant – IA la  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita. Anunțul poate fi consultat aici.