Programe și strategii

2024

Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județ  a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare – anul 2024, poate fi consultat aici

2023
Planul județean de măsuriprivind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
2021
Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020- 2024 – Anul 2021, poate fi consultat aici.
Monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020- 2024 – Stadiul aferent Semestrului I – 2021, poate fi consultat aici.