Programe și strategii

Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020- 2024 – Anul 2021, poate fi consultat aici.
Monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020- 2024 – Stadiul aferent Semestrului I – 2021, poate fi consultat aici.