Cod etic/deontologic/ de conduită

Codul de conduită etică şi profesională al angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, poate fi consultat aici.