Conducere

 Prefect: Subprefect: PETRES Sándor 
CV CV
Atribuțiile prefectului  Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a prefectului Agenda de lucru a subprefectului
Declarație de avere Declarație de avere
Declarație de interese Declarație de interese
E-mail: E-mail: sandor.petres@prefecturahr.ro
Subprefect cu atribuții de Prefect:

Marius ȚEPELUȘ

CV
 Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului
Declarație de avere
Declarație de interese
E-mail: marius.tepelus@prefecturahr.ro