Rapoarte

Planul privind implementarea Programului de Guvernare la nivelul judeţului Harghita se găsește aici.
Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita
Raportul anual privind starea economico-socială  a județului Harghita