Solicitare informații – Legislație

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:
Persoane desemnate:
Funcție, nume, prenume: doamna consilier juridic Tanco Zoiţa
Coordonate de contact:
Telefon: 0266 372 061, 0266 371 114, 0266 202 537
adresa de email: zoita.tanco@prefecturahr.ro
Funcţie, nume, prenume: doamna consilier Szentes Zsófia
Coordonate de contact:
Telefon: 0266 372 061, 0266 371 114
adresă de email: zsofia.szentes@prefecturahr.ro
Funcţia, nume, prenume: domnul Pănescu Adrian
Coordonate de contact:
Telefon: 0266 372 061, 0266 371 114, 0266 202 505
Telefon mobil: 0755 048 546
adresă de email: adrian.panescu@prefecturahr.ro
Tel./Fax: 0266 371 114
Program de funcţionare: luni – vineri

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție este disponibilă aici.
Rapoartele de evaluare a implementării Legii 544/2001 pot fi descărcate mai jos: