Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:
Persoane desemnate:
Funcție, nume, prenume: doamna consilier juridic Tanco Zoiţa
Coordonate de contact:
Telefon: 0266 372 061, 0266 371 114, 0266 202 537
adresa de email: zoita.tanco@prefecturahr.ro
Program de funcţionare: luni – vineri