Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;