24 Ianuarie 1859 Ziua Unirii Principatelor Române

În data de 24 ianuarie 2021 aniversăm 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment în care românii indiferent de rang, statut social, avere, studii, interes personal sau de grup ori partid și-au dat mâna și împreună au pus temelia viitorului stat modern român, prin alegerea unui singur domn în persoana lui Alexandru – Ioan Cuza.

Unirea celor două principate române a demonstrat maturitatea tuturor actorilor care au participat și au făcut posibil acest act, fiind primul pas al afirmării identității noastre naționale, culturale și etnice între celelalte națiuni ale Europei și lumii.

Unirea Principatelor Române sub un sigur stindard și domnitor a reprezentat de asemenea forța motrice a evoluției sociale, economice, cuturale și politice necesare recunoașterii și consolidării poziției noului stat național în rândul celorlalte state.

Recunoașterea de facto a unirii politice și administrative de către Imperiul Otoman și Puterile Garante a avut loc în anul 1862, când Moldova și Țara Românească au format statul român unitar modern, adoptând oficial numele de România, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern.

Reformele adoptate în scurta domnie a domnitorului Alexandru – Ioan Cuza: secularizarea averilor mănăstirești (1863), reforma agrară (1864), reforma învățământului (1864), reforma justiției (1864), reforma fiscală și promulgarea legilor care le-au urmat: Legea contabilității, Legea consiliilor județene, Codul Penal și Civil și Legea instrucțiunii publice au creat premisele de dezvoltare și modernizare a noii țări.

Sărbătorirea acestui eveniment de mare însemnătate istorică pentru românii de pretutindeni constituie și prilejul aducerii unui prinos de recunoștință și aducere aminte față de marii artizani și susținători ai Micii Uniri cunoscuți: Alexandru – Ioan Cuza,  Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu, etc. dar și necunoscuți: moșieri, țărani, răzeși, ș.a..

Unirea din 24 iaunuarie 1859 a fost o sărbătoare a bucuriei,  speranței și credinței în destinul propriu al poporului român și așa trebuie să rămână și în prezent, ea fiind și primul pas spre Marea Unire din 1 Decembrie 1918.

Biroul de presă