9 MAI zi cu triplă semnificaţie: Independenţa României, a sfârșitul celui de-al doilea război mondial – Ziua Victoriei şi Ziua Europei

         Ziua de 9 mai are pentru poporul român o multiplă semnificaţie. Pe lângă Ziua Independenţei proclamată în 1877 și Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial sărbătorim şi Ziua Europei. Astfel, data de 9 mai reprezintă un moment de adâncă reflexie şi de aducere – aminte a faptelor şi evenimentelor din istoria trecută şi recentă a României şi implicit a Europei care au marcat evoluţia acestora pe scena politică, economică şi militară a lumii.

         La 9 MAI 1977 România îşi cucerea statutul de stat independent şi devenea un garant al menținerii status-quo-ului în această regiune, rol pe care continuă să-l joace şi în prezent, alături de partenerii din UE şi NATO.

         La mai bine de o jumătate de secol mai târziu, pe 9 mai 1945, românii şi europenii deopotrivă au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich. Semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei a dus la încheierea celui de-al doilea război mondial.

         Omagierea ostaşilor care şi-au dat viaţa pentru înfrângerea fascismului şi nazismului, trezeşte și astăzi cele mai alese sentimente în rândurile populaţiei, care iartă, dar nu uită jertfele bunicilor şi părinţilor noştri pentru apărarea valorilor umaniste şi a drepturilor universale ale omului care reprezintă condiţia sine qua non a păstrarii demnităţii umane şi a păcii mondiale.

         Să ne înclinăm cu recunoştinţă în faţa veteranilor de război şi să aducem un pios omagiu celor care au adus sacrificiul suprem pe câmpurile de luptă pentru libertate şi democraţie.

         Astăzi serbăm și Ziua Europei. În urmă cu 72 de ani, ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar şi altor state, să pună bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru asigurarea păcii pe termen lung în Europa şi implicit la nivel mondial. În noul context creat de războiul din Ucraina, prin evenimentele dedicate Zilei Europei din 2022 România, împreună cu celelalte state membre confirmă atașamentul pentru pace și pentru valorile universale cum sunt libertatea și democrația, demonstrând totodată unitatea și solidaritatea cu poporul ucrainean.

          Astăzi, mai mult ca oricând cetăţenilor europeni cu drepturi depline le revine obligaţia de a contribui activ la apărarea valorile europene şi umaniste pentru asigurarea unei convieţuiri paşnice şi pentru un respect reciproc, premise ale înfăptuirii agendei viitoare a Uniunii Europene care urmăreşte construirea unei lumi mai sigure și mai bune pentru toți, în care nimeni nu este lăsat în urmă.

La mulţi ani cetăţenilor harghiteni!

La mulți ani România !

La Mulţi Ani, Europa!