Comunicat 14 martie 2024

În data de 14 martie 2024 la sediul Instituției Prefectului – Județul Harghita a avut loc ședința de lucru a comisiei mixte de verificare a aspectelor care au stat la baza producerii incidentului de la internatul Liceului Teoretic „Tamási Aron” Odorheiu Secuiesc din data de 18 decembrie 2023, comisie constituită în baza ordinului prefectului nr. 325 din 19.12.2023.

 Președintele Consiliului Județean Harghita a informat comisia asupra faptului că Direcția Arhitect șef din Consiliul Județean Harghita a finalizat raportul de control asupra autorizației de construire emisă în luna octombrie 2023 de către primăria Odorheiu Secuiesc, iar cele constatate au fost înaintate Inspectoratului de Stat în Construcții Harghita.

Inspectoratul de Stat în Construcții Harghita a informat comisia că au fost finalizate lucrările de consolidare și de punere în siguranță a internatului.

Procesul de verbal de contravenție, privind modul în care a fost emisă autorizația de construire a fost contestat în instanță de către primarul municipiului Odorheiu Secuiesc.

Pentru lucrările de reabilitare a internatului, va fi nevoie de eliberarea unei noi autorizații de construire, în baza expertizei tehnice și a unui proiect tehnic de reabilitare.

Instituția Prefectului Județul Harghita în baza sesizării Inspectoratului de Stat în Construcții Harghita, a solicitat instanței de contencios administrativ  constatarea nelegalității autorizației de construire și anularea acesteia.

A fost transmis tuturor primarilor un material de îndrumare care conține date și informații relevante cu privire la principalele etape de urmat și condițiile de respectat de către toate părțile implicate în procesul de proiectare, autorizare și execuție a lucrărilor de construcții autorizate.

Inspectoratul Școlar Județean Harghita La solicitarea Ministerului Educației, săptămâna viitoare va începe inspecția generală la instituția de învățământ.

În urma finalizării controlului pe linia respectării procedurilor proprii în cadrul sistemului de control intern managerial, nu au fost constatate deficiențe.