Comunicat de presă POAD pachete igienă – III

Comunicat de presă

POAD 2019/2021 – continuă distribuția de pachete cu produse de igienă Tranşa III

 

Începând cu data de 4 februarie 2021 cele 67 de primarii din judeţ au primit din partea Guvernului României tranşa a III-a de pachete cu produse de igienă din totalul de VI prevăzute în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2019/2021.

Județul nostru va beneficia de pachete pentru un număr de 22.793 de beneficiari.

Față de anii precedenți, Programul a suferit mai multe modificări, cele mai importante vizând categoriile de produse distribuite și categoriile de beneficiari eligibili.

Pachetele cu produse de igienă cuprind:

  • Periuță de dinți 5 buc.
  • Pastă de dinți 300 ml
  • Săpun lichid 500 ml
  • Șampon copii 800 ml
  • Șampon adulți 500 ml
  • Detergent de rufe 2700 gr.

Prin actul normativ sunt stabilite 3 (trei) categorii de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume:

  1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (titularii aflați în plată);
  2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora);
  3. persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare, stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

 

Biroul de presă