25 septembrie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Informare privind modul în care sunt pregătite bazele sportive din judeţ unde sunt programate să se desfăşoare competiţii sportive cu grad de risc, în sezonul competiţional 2023-2024 – prezintă reprezentantul Direcţiei Judeţene de Sport Harghita;
  2. Informare privind activitatea Biroului Vamal de Interior Harghita pe semestrul I 2023 – prezintă reprezentantul Biroului Vamal de Interior Harghita;
  3. Informare despre examenle naţionale din anul şcolar 2022- 2023 – prezintă reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita
  4. Evoluția numărului contractelor de asigurare socială, încheiate de Casa Județeană de Pensii Harghita, în perioada 2018-2022 – prezintă reprezentantul Casei Județene de Pensii Harghita;
  5. Diverse.