Şedinţa ordinară – 30 august

1.Ordinea de zi aici. 

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

  1. Situaţia efectivelor de animale  şi producţiile realizate în sectorul zootehnic în judeţul Harghita –  Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Harghita
  2. Informare privind activitatea desfășurată la nivelul AJPIS Harghita în anul 2020 cu privire la derularea programului de acordare de subvenții de la bugetul de stat în temeiul Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita
  3. Situaţia evoluţiei calităţii aerului în judeţul Harghita – Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita
  4. Diverse