Ședință ordinară – 24 iunie 2019

ȘEDINȚA ORDINARĂ A COLEGIULUI PREFECTURAL

24 iunie 2019

 

Ordinul de convocare și Ordinea de zi pot fi consultate aici

 

Materiale prezentate în cadrul ședinței

  1. Informare cu privire la stadiul realizării însămânţărilor de primăvară  şi asigurarea bazei tehnico – materiale – prezintă d-nul TÖRÖK Eugen, director executiv al D.A.J. Harghita
  2. Raportul de activitate pe anul 2018 al Casei de Asigurări de Sănătate Harghita – prezintă d-nul  DUDA Tihamer Attila, preşedinte-director general al C.A.S. Harghita
  3. Diverse