Şedinţa ordinară – 25 martie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Raport comparativ privind dinamica venitului minim de incluziune (VMI) față de venitul minim garantat și alocația de susținere a familiei (VMG+ASF), care sunt încetate de drept începând cu data de 01 ianuarie 2024Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita
  2. Informare privind activitatea Biroului vamal de interior Harghita pe anul 2023Biroul Vamal de Interior Harghita
  3. Situaţia programului de monitorizare sol – teren pentru agricultură, eliberarea avizelor în scopuri diferite(PUZ, PUG, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, redarea terenurilor în circuitul agricol, schimbarea categoriei de folosință), întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în scopuri diferite (înfiinţarea diferitelor culturi, recalcularea potenţialului agricol, împrăștierea nămolului de la stațiile de epurare) – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita
  4. Raportul de activitate pe anul 2023 al Direcției Județene pentru Cultură HarghitaDirecția Județeană pentru Cultură Harghita
  5. Diverse