Şedinţa ordinară – 26 aprilie

1.Ordinea de zi aici

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

  1. Raport de activitate al Serviciului Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu pe anul 2020 – Serviciul Comisariatul Judeţean Harghita al Gărzii Naţionale de Mediu
  2. Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita
  3. Certificarea finală la cartoful pentru sămânţă – campania agricolă 2020-2021 şi înscrierea la multiplicare a culturilor semincere – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Harghita
  4.  Diverse