Şedinţa ordinară – 26 iunie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural: