Şedinţa ordinară – 26 martie 2018

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

1. Rolul Complexului Sportiv Naţional ,,Izvoru Mureşului” în mişcarea sportivă şi analiza activităţii acestuia pe anul 2017 aici.

2. Informare privind activitatea structurii de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita pe anul 2017 aici.

3. Raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita pentru anul 2017 aici.

4. Situaţia studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale şi programul de monitorizare sol-teren pentru agricultură aici.

5. Raport de activitate al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Harghita pe anul 2017 aici.