Şedinţa ordinară – 27 noiembrie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Criteriile pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, prezintă reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita;
  2. Venitului Minim de Incluziune – noutate legislativă în domeniul beneficiilor de asistență socială, prezintă reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita;
  3. Realizarea planului de investiții pe anul 2023, prezintă reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Harghita;
  4. Planul Național Strategic 2023-2027 – domeniile de intervenție care pot fi accesate de către viitorii beneficiari, prezintă reprezentantul, Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Harghita;
  5. Prezentarea activității de primire a cererilor unice de plată, controalele efectuate la beneficiarii de subvenții precum și efectuarea plăților la subvențiile de care beneficiază fermierii harghiteni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prezintă reprezentantul Centrului Judeţean Harghita;
  6. Informare privind rezultatele controalelor tematice naționale și tematicile proprii ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita în prima jumătate a anului 2023, măsuri luate și rezultatele controalelor efectuate în perioada sezonului estival 2023, prezintă reprezentantul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita;
  7. Diverse.