Şedinţa ordinară – 28 martie

Ordinea de zi aici. 

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Raport privind activitatea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita în anul 2021– Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita;
  2. Prezentarea raportului de activitate al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita pe anul 2021– Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita;
  3. Raport de activitate al serviciului Comisariatul Județean Harghita al Gărzii Naționale de Mediu pe anul 2021– Comisariatul Județean Harghita al Gărzii Naționale de Mediu;
  4. Situaţia studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale şi programul de monitorizare sol-teren pentru agricultură, eliberarea avizelor în scopuri diferite ( PUZ, PUG, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, redarea terenurilor în circuitul agricol, schimbarea categoriei de folosință), întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în scopuri diferite (înfiinţarea diferitelor culturi, recalcularea potenţialului agricol, împrăștierea nămolului de la Stația de epurare) – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita;
  5. Diverse.