Şedinţa ordinară – 29 ianuarie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1.  „Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului Judeţul Harghita în anul 2023” – prezintă reprezentantul Instituţiei Prefectului Județul Harghita, poate fi consultat aici .
  2.  „Planul şedinţelor ordinare ale Colegiului Prefectural Harghita pentru anul 2024” – analizarea și aprobarea acestuia în plenul ședinței Colegiului Prefectural;
  3.   Diverse.