Şedinţa ordinară – 29 martie

1.Ordinea de zi aici. Model – exprimare opţiune de vot

2. Materiale şedinţă Colegiu Prefectural:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în anul 2020, în domeniul expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă- Casa Judeţeană de Pensii Harghita.
  2. Prezentarea raportului de activitate al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita pe anul 2020.
  3. Situaţia studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale şi programul de monitorizare sol-teren pentru agricultură, eliberarea avizelor în scopuri diferite ( PUZ, PUG, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, redarea terenurilor în circuitul agricol), întocmirea studiilor pedologice şi agrochimice în scopuri diferite (înfiinţarea diferitelor culturi, recalcularea potenţialului agricol) – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita.
  4. Diverse