Şedinţa ordinară – 30 ianuarie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Prezentarea „Raportului de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului Judeţul Harghita pe anul 2022” – Instituţia Prefectului Județul Harghita – Sinteza raportului de activitate IPHR 2022;
  2. Aprobarea materialului „Planul şedinţelor ordinare ale Colegiului Prefectural Harghita pentru anul 2023” – Instituția Prefectului Județul Harghita;
  3. Diverse.