Ședință ordinară – 31 ianuarie 2022

Ședință ordinară – 31 ianuarie 2022

Ordinea de zi aici. Model – exprimare opţiune de vot

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

1. Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului Judeţul Harghita pe anul 2021, poate fi consultat aici.

2. Planul şedinţelor ordinare  ale Colegiului Prefectural Harghita pentru anul 2022, poate fi consultat aici.