Şedinţa ordinară – 31 octombrie

Ordinea de zi aici.

Materiale şedinţei Colegiului Prefectural:

  1. Informații privind realizările Serviciului de inspecții Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita;
  2. Necesitatea alocării de fonduri de investiții în complexele sportive naționale pentru asigurarea de condiții mai bune de pregătire a sportivilor și analiza activității Complexului Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului” pe primele trei trimestre ale anului 2022Complexul Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului” Harghita;
  3. Implementarea Sistemului Național Integrat de Înștiințare, Avertizare și Alarmare a populației adaptat riscurilor și amenințărilor actualeInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” Harghita;
  4. Raport privind mişcarea personalului didactic în anul şcolar 2021-2022Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita;
  5. Prezentarea și adoptarea „Planului de Acţiune în domeniul drogurilor la nivelul  Județului Harghita 2022-2026” – Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita;
  6. Diverse.