Şedinţă ordinară – 25 februarie 2020

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

  1. Situaţia cabinetelor medicale şcolare din judeţul Harghita (cadrul legal actual de funcţionare al activităţilor prin care este asigurată asistenţa medicală; gradul de acoperire cu servicii medicale la unităţile şcolare din judeţ; funcţionarea sistemului în momentul de faţă, precum şi alte aspecte considerate a fi de interes), prezintă doamna Tar Gyöngyi – Director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita şi doamna dr. Domokos Melinda – Coordonator al reţelei de medicină şcolară din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Harghita.
  2. Diverse.