Şedinţă ordinară – 27 noiembrie 2018

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comisia de Dialog Social:

  1. Prezentarea situaţiei existente la nivelul DGASPC Harghita cu privire la numărul beneficiarilor aflaţi în evidenţă, costurile pe beneficiar şi ponderea pe care cheltuielile de personalul o ocupă în cadrul acestora, pe tipuri de servicii publice de asistenţă socială – prezintă domnul Elekes Zoltán – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, aici, Completare material CAS;
  2. Informare privind situaţia comparativă a asiguraţilor în perioada 2014 – 2018 la nivelul Judeţului Harghita – prezintă domnul Duda Tihamér Attila – Preşedinte – Director General al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita Judeţean Harghita, aici;
  3. Diverse.