Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Comisia se constituie la nevoie, urmând ca actele emise să fie publicate la această secţiune.