Şedinţă ordinară – 25 ianuarie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Harghita pe anul 2021 şi propuneri de subiecte pentru şedinţele ordinare ale comitetului care se vor desfăşura în anul 2022(aprobarea Planului şedinţelor ordinare ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Harghita pe anul 2022).
  2. Diverse.