Şedinţă ordinară – 25 iunie 2019

Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Prezentarea activităţilor proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltarea locală competitivă”, proiect selectat pentru finanţare din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, prezintă doamna Anca Tamaş din partea Asociaţiei INACO – Iniţiativă pentru Competitivitate; Expert gestionare grup ţină Regiunea de dezvoltare Nord – Vest şi Centru în cadrul proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltarea locală competitivă”, aici.
  2. Diverse.