Şedinţă ordinară – 25 mai

1.Ordinea de zi aici. Model – exprimare opţiune de vot

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată la nivelul AJPIS Harghita în anul 2020, cu privire la  derularea programului de acordare de subvenţii de la bugetul de stat în temeiul Legii 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezintă: doamna Lukács Elisabeta – director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita

2. Facilităţile fiscale acordate în acest an persoanelor vârstnice din municipiul Miercurea Ciuc

Prezintă:

Doamna Sógor Enikő – Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc

Doamna Ţireac Rodica – Şef serviciu al Serviciului Impozite, Taxe şi alte Venituri