Şedinţă ordinară – 27 martie 2018

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice :

Casa de Asigurări de Sănătate Harghita: Informare privind activitatea structurii de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate pe anul 2017 aici.

Casa Judeţeană de Pensii Harghita: Informare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 186/2016 privind asigurarea unor categorii de persoane în sistemul public de pensii aici.