Şedinţă ordinară – 29 iunie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitet consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă / trimestru I 2021, prezintă domnul Male Dorin – inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita
  2. Programele anuale ale D.G.A.S.P.C. Harghita privind sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale, a cultelor religioase, a asociaţiilor, a persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, prezintă doamna Păncescu Matild – şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
  3. Diverse