Şedinţă ordinară – 29 mai

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

Informare referitoare la stadiul derulării „Programului privind sprijinirea activităţilor de reintegrare socială a persoanelor vârstnice din judeţul Harghita în anul 2018, prezintă doamna Păncescu Matilda – şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita aici.

Informare privind activitatea de contractare a Casei de Asigurări de Sănătate pentru anul 2018, prezintă domnul Duda Tihamér Attila – preşedinte – director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita aici.

3.Diverse