Şedinţă ordinară – 29 noiembrie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Raport de activitate comisia de mobilitate 2021 2022, prezintă dl. Glodeanu Cristinel – Inspector Școlar General Adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Harghita.
  2. Informare privind strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030, prezintă doamna Păncescu Matild – Şef serviciu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.
  3. Diverse.