Şedinţă ordinară – 30 aprilie

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare cu privire la noua lege a pensiilor care urmează să intre în vigoare la data de 01.09.2024 – prezintă reprezentantul Casei Județene de Pensii Harghita;
  2. Rezultatul acțiunii de control tematic programat pentru luna februarie în unitățile sanitare publice și private cu structuri de îngrijiri paliative – prezintă reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Harghita;
  3. Informare privind realizarea acțiunilor din Programul propriu de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, în domeniul relațiilor de muncă, pe trimestrul I din anul 2024 – prezintă reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita;
  4. Diverse.