Şedinţă ordinară – 31 mai

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

Prezentarea Raportului de activitate al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita pe anul 2021 – prezintă domnul Moldovan Laurenţiu – comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita;

Informare privind realizarea acţiunilor din Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita, elaborat pe baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţii de muncă – prezintă domnul Male Dorin – director al Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita;

Raport de activitate al AJOFM Harghita pentru anul 2021 – prezintă domnul Pănescu Tiberiu – director Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita.

Diverse.