Şedinţa ordinară – 31 octombrie

Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Raport privind sprijinul economic în agricultură ca măsură de dezvoltare economică și socială în județul Harghita, prezintă reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita;
  2. Raport privind mişcarea personalului didactic în anul şcolar 2022-2023,  prezintă reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita;
  3. Diverse.