Şedinţă ordinară comună Comisiei de Dialog Social şi a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Perosanelor Vârstnice – 26 martie 2019

1.Ordinea de zi aici.

2. Materiale şedinţă Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice:

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Harghita în anul 2018 în domeniul acordării prestaţiilor de asigurări sociale şi a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, prezintă doamna Bán Katalindirector executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita, aici
  2. Informare privind activitatea structurii de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate  Harghita pe anul 2018 – trimestrul I 2019, prezintă domnul Duda Tihamér Attilapreşedinte – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Harghita, aici 1, 2;
  3. Programele anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale, a cultelor religioase, a asociaţiilor, a persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, prezintă doamna Păncescu Matild – şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, aici;
  4. Diverse