Atribuțiile Domnului Subprefect Țepeluș Marius

  1. Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:

a) asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;

b) asigură elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către ministerul care coordonează instituţia prefectului;

c) verifică documentațiile şi asigură eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;

d) exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;

e) verifică documentele repartizate în baza rezoluției Prefectului; asigură distribuirea acestora către Serviciul Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor Administrative, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ din cadrul instituției și semnează actele/documentele/corespondența întocmite de către acesta.

f) analizează activităţile desfăşurate de serviciul public comunitar de paşapoarte şi de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;

   2. Atribuții pe linia de prevenire a faptelor de corupție:

a) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție,

b) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție la organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției,

c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea la nivelul M.A.I a Strategiei naționale anticorupție,

d) asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție,

e) solicită sprijinul Direcției Generale Anticorupție cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență,

f) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate,

g) furnizează Direcției Generale Anticorupție documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție,

h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/ primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc.) precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție.