Dezaprobarea gestului directorului şi al cadrelor didactice de la Liceul de Artă „Pallo Imre” din municipiul Odorheiu-Secuiesc

COMUNICAT DE PRESĂ

  

Instituţia Prefectului judeţului Harghita îşi exprimă dezaprobarea, dar şi regretul pentru gestul directorului şi al cadrelor didactice de la Liceul de Artă „Pallo Imre” din municipiul Odorheiu-Secuiesc, de a implica elevii din unitatea de învăţământ în celebrarea zilei de 4 iunie – Tratatul de la Trianon într-o manieră cu vădite conotaţii politice, care depăşeşte cu mult caracterul istoric al evenimentului şi cadrul normativ care guvernează actul de învăţământ în România, gest de natură să afecteze buna convieţuire şi respectul reciproc între membrii comunităţilor române şi maghiare.

Şcoala trebuie să reprezinte locul şi spaţiul în care elevii trebuie să beneficieze de educaţie la cel mai înalt nivel, de formare de abilităţi şi cunoştinţe pentru viaţă, nu locul unde li se impun ideologii naţionaliste şi contrare spiritului Constituţiei. Aşa cum este stipulat şi in Comentariile tematice nr. 4/2016 ale Comitetului Consultativ al Convenţiei – Cadru a Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor naţionale, educaţia reprezintă un mijloc fundamental de atingere a obiectivului de promovare a toleranţei şi dialogului intercultural, de a promova istoria, culturile, limbile şi religiile minorităţilor şi majorităţii, adresându-se societăţii ca un întreg.

Precizăm că Instituţia Prefectului Judeţului Harghita a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Ministerului Educaţiei să dispună măsurile legale care se impun în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea educaţiei, Legea nr. 1 din 2011, completată, pentru ca astfel de acţiuni care pot genera stări conflictuale artificiale în zonă şi care aduc atingere bunei convieţuiri, să nu se mai întâmple, iar educaţia generaţiilor viitoare să se realizeze în spiritul toleranţei, al interculturalismului şi bunei convieţuiri.

 

Biroul de presă