Achiziţii publice 2022

PROCES-VERBAL de constatare a lipsei de oferte și de reluare a procedurii  pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a două mijloace fixe (autoturisme), aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Harghita, poate fi consultat aici.

PROCES-VERBAL de constatare a lipsei de oferte și de reluare a procedurii  pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a două mijloace fixe (autoturisme), aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Harghita, poate fi consultat aici.

ANUNȚ privind organizarea licitației publice deschisă cu strigare în vederea valorificării a două autoturisme.