Precizări privind utilizarea cazierului judiciar la dosarul de examinare în vederea obținerii permisului de conducere

Comunicat de presă

 Prin prezenta aducem la cunoștința cetățenilor care susțin examenul în vederea obținerii permisului de conducere, faptul că certificatul de cazier judiciar în formă electronică nu poate fi primit în vederea constituirii dosarului de examinare.

Cazierul judiciar care însoțește dosarul de examinare va fi obligatoriu pe suport de hârtie, (cel eliberat de unitatea de poliție conectată la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

După reglementarea expresă a posibilităților arhivării documentelor electronice la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și a asigurării respectării condițiilor de gestionare și arhivare a acestor documente se va putea utiliza cazierul judiciar în formă electronică.

Instituția Prefectului Județul Harghita