Şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor Harghita – 13 noiembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         În contextul epidemiologic actual privind evoluţia pestei la rumegătoarele mici – PRM în Bulgaria, în cursul zilei de 13.11.2018, după informarea iniţială a Prefectului în calitate de Preşedinte al Centrul Local pentru Combatere a Bolilor Harghita, au fost convocaţi la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita  reprezentanţii entităţilor cu putere de decizie la nivel judeţean – Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Direcţia Silvică Harghita şi gestionarii fondurilor de vânătoare din judeţ, pentru o informare asupra evoluţiei focarelor de PRM în Bulgaria.

         Au fost discutate aspecte privind legislaţia în vigoare cu privire la pesta la rumegătoarele mici, etiologia, etiopatologia, aspectele clinice şi anatomopatologice ale pestei, diagnosticul şi planul operaţional privind pesta la rumegătoarele mici.

         Preşedintele Centrului Local pentru Combatere a Bolilor Harghita a prezentat măsurile de prevenire în cazul apariţiei pestei la rumegătoarele mici pe teritoriul României, respectiv în judeţul Harghita, prin:

– supravegherea  şi monitorizarea permanentă a fermelor/fermierilor care deţin turme de oi şi capre,

– monitorizarea circulaţiei animalelor

– conştientizarea cetăţenilor privind prevenirea şi combaterea pestei la rumegătoarele mici.

– în continuare sunt menţinute filtrele rutiere atât fixe cât şi mobile, respectiv se efectuează şi control în trafic.

         Totodată, se efectuează în continuare inspecţiile în exploataţiile deţinătoare de animale şi se iau toate măsurile privind prevenirea introducerii virusului pestei la rumegătoarele mici în judeţul Harghita.

 

Prefect

Andrei Jean Adrian

Preşedintele Comitetului Local

pentru Combatere a Bolilor Harghita